Svět potřebuje
nové dárce.Přidejte se k nám.

OBJEDNAT SE NYNÍ

Vše o krevníplazmě

Jak sestát dárcem

Prvnínávštěva

Zodpovědnýdárce

Častokladené dotazy

Odměnyza dárcovství

Vše, co byste měli vědět o krevní plazmě.

Plazma je výchozí surovinou pro výrobu mnoha různých život zachraňujících léků. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a jejich spotřeba rok od roku stoupá. Darováním krevní plazmy pomáháte zachránit nebo vylepšit lidské životy.

Co je krevní plazma?
Co plazma obsahuje a léčí?
Jak se plazma zpracovává?

Co je krevní plazma?

Plazma tvoří 55 % lidské krve. Sama obsahuje 90 % vody, 2 % minerálních látek a 8 % plazmatických bílkovin, které jsou základem pro výrobu život zachraňujících léčiv. Tyto léky nelze vyrobit jiným způsobem a na pomoci dárců krevní plazmy jsou tak závislé tisíce lidí.

Co plazma obsahuje a léčí?

Albumin

Pro léčbu šokových stavů, popálenin, při syndromu akutní respirační tísně, kardiopulmonální operaci bypassu.

Gamaglobuliny

Intravenózní imunoglobulin (IVIG)

Pro léčbu vrozené i získané imunitní nedostatečnosti, autoimunitních onemocnění (především neurodegenerativních onemocnění), chronicko zánětlivé demyelinizační polyneuropatiei, idiopatické trombocytopenické purpury a mnoha dalších.

Alpha-I Antitrypsin

Pro léčbu vrozené nedostatečnosti Alpha-I Antitrypsinu způsobující těžké plicní a jiné problémy.

Koagulační faktory

Pro léčbu mnoha druhů srážlivých a protisrážlivých faktorů krve, hemofilie A&B, von Willebrandovy choroby, všech poruch srážlivosti krve akutní i chronické.

Jak se plazma zpracovává?

Při registraci a bezprostředně po každém odběru plazmy se odebírají vzorky na virologické testování (HIV, hepatitidy, syfilis a jiné), plazma je poté šokově zamrazena a uložena v komorovém mrazicím zařízení při teplotě –30 ˚C.

Pokud jsou výsledky testů negativní, a to 2x během 6 měsíců (důležité pro vyloučení možné nákazy příjemců léčiv), může být plazma odeslána do farmaceutického závodu ke zpracování. Tam se z plazmy fyzikálně-chemickými pochody extrahují jednotlivé složky, které se čistí a silně koncentrují a následně přeměňují na intravenózní léky – krevní deriváty.

Stačí splnit základní požadavky. Přečtěte si, zda právě vy můžete být dárcem a pomoci tak těm, kteří krevní plazmu životně potřebují.

Dárcem se může stát
Dárcem se dočasně nemohou stát
Dárcem se nemohou stát

Dárcem se může stát

 • prvodárcem každý od 18 do 60 let,
 • v dobré zdravotní kondici,
 • s váhou nad 50 kg,
 • ochotný podstoupit vstupní lékařskou prohlídku,
 • ochotný věnovat 45 až 60 minut svého času,
 • opakovaně darovat může zdravý člověk ve věku 18 až 65 let (nebo i déle, pokud je v dobré zdravotní kondici),
 • s uzavřeným zdravotním pojištěním na území EU (modrá kartička) – platí i pro cizince s trvalým pobytem nebo kontaktní adresou ve spádové oblasti dárcovských center (s výjimkou studentů, vojáků, policistů),
 • u cizinců je podmínkou dostatečná znalost českého jazyka potřebná ke komunikaci se zdravotnickým personálem.

Dárcem se dočasně nemohou stát

  Osoby s:

 • alergií ve fázi akutních projevů,
 • oparem (do zaschnutí stroupku),
 • akutní infekcí (chřipkou, virózou), s horečkou nad 37,5 ˚C (2 týdny po skončení antibiotické léčby),
 • hepatitidou A (do 1 roku po plném uzdravení),
 • infekční mononukleózou (do 1 roku po plném uzdravení),
 • kapavkou (do 1 roku po plném uzdravení),
 • klíšťovou encefalitidou (do 1 roku po plném uzdravení),
 • jednorázovou poúrazovou žilní trombózou (6 měsíců po skončení protisrážlivé terapie),
 • novým tetováním, body piercingem, po propíchnutí ušního boltce (6 měsíců po zákroku).

  Osoby po:

 • endoskopii, gastroskopii, artroskopii, kolonoskopii apod. vyšetření (do 6 měsíců po vyšetření),
 • odstranění klíštěte, bez příznaků onemocnění a pokud nebyla prokázána borelióza a klíšťová encefalitida (1 měsíc),
 • očkování (1 měsíc),
 • operačním zákroku (do 6 měsíců po zákroku; u nezávažných zákroků v lokální anestezii je možné interval po dohodě s lékařem zkrátit),
 • podání transfuzního přípravku (6 měsíců),
 • extrakci zubu (1 týden po zákroku),
 • porodu, potratu (6 měsíců po zákroku).

Ve sporných případech může být vyžádána lékařská zpráva.

Dárcem se nemohou stát

  Osoby léčící se:

 • s cukrovkou při léčbě inzulinem,
 • s autoimunitním onemocněním (např. revmatoidní artritidou),
 • s závažným chronickým nebo recidivujícím onemocněním,
 • s závažným kardiovaskulárním onemocněním.

  Osoby se závislostí:

 • na alkoholu a drogách.

První návštěva a odběr krevní plazmy.

Registrace
Pohovor
Odběr vzorku
Samotný odběr

Registrace

Na první návštěvu si prosím vyhraďte alespoň 30 až 40 minut. Čeká vás totiž kompletní lékařské vyšetření. Nezapomeňte si přinést občanský průkaz (cizinci pas) a kartičku pojišťovny.

Při každé další návštěvě vám postačí jeden z těchto dokumentů:

průkaz dárce Amber Plasmy / občanský průkaz / řidičský průkaz / pas.

Bez předložení těchto platných dokumentů nemůžete být zaregistrováni, případně schváleni k odběru.

Při každé návštěvě prosím pečlivě přečtěte, vyplňte a podepište DOTAZNÍK PRO DÁRCE KREVNÍ PLAZMY.

Pohovor

Po registraci následuje pohovor a vyšetření, které zhodnotí vaši způsobilost k darování plazmy.

Odběr vzorku

Po pohovoru a vyšetření lékařem vám budou odebrány vzorky krve, abychom zjistili, zda jste vhodným dárcem krevní plazmy. Pokud splníte předepsaná kritéria pro registraci, za 7 dní můžete absolvovat váš první odběr. U opakovaných dárců je možné ho provést ihned.

Samotný odběr

Odběr:

Za týden po registraci a při každém dalším odběru projdete recepcí, kde vám sestřička změří tlak, puls, teplotu, zváží vás a vyplníte dotazník ohledně aktuálního zdravotního stavu. Poté si vás sestřička zavolá na odběrový sál. Po vstupu na odběrový sál vás zdravotní sestra uloží na odběrové křeslo a vyhledá vhodnou žílu. Po provedení vpichu odebere nejprve vzorek krve na laboratorní vyšetření krevního obrazu a poté napojí k odběrové jehle jednorázovou sterilní soupravu pro odběr plazmy. Tato souprava je nainstalována na krevním separátoru, který je řízený a kontrolovaný počítačem. Separátor odstředěním v centrifuze oddělí jednotlivé složky krve (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky a plazmu). Oddělená plazma je pak odváděna do plastového vaku, zatímco ostatní krevní složky jsou vraceny zpět do krevního oběhu. Množství plazmy, které je odebráno, je na závěr kompenzováno podáním fyziologického roztoku.

Objem odebrané plazmy závisí na vaší váze a pohybuje se v rozmezí 650 až 850 ml. Celý proces je pro vás zcela bezpečný a trvá přibližně 45 až 50 minut. V průběhu celého odběru jste pod neustálou kontrolou zdravotního personálu.

Po odběru:

Po úspěšném odběru obdržíte na recepci žeton na nápoj a finanční náhradu.

Lékaři a další zaměstnanci našeho centra vám ochotně poskytnou veškeré nezbytné informace v písemné i ústní podobě a zodpoví vaše případné dotazy. K odběru můžete chodit jednou za 14 dní, pokud lékař neurčí jiný interval.

Pokud dárce navštíví centrum po více než 180 dnech resp. 6 měsících od posledního odběru, bude na něj opět pohlíženo jako na prvodárce (týká se vyšetření i finanční náhrady).

PŘED DAROVÁNÍM

 • Pokud se cítíte nemocní, raději se přeobjednejte na jiný termín.
 • Den před a v den odběru zvyšte příjem tekutin (den před odběrem doporučujeme vypít 2,5-3 litry tekutin, v den odběru poměrnou část vzhledem k času, kdy navštívíte naše centrum; do objemu tekutin nezapočítávejte kávu ani černý čaj).
 • V den odběru a předchozí večer nekonzumujte alkohol ani nápoje s kofeinem, neboť vysušují organizmus.
 • Nechoďte darovat nalačno.
 • Den před a v den odběru konzumujte lehkou netučnou stravu.

Při nedodržení doporučené stravy den před a v den odběru (zejména tedy při konzumaci tučnějších potravin a nedostatečného příjmu tekutin) může být vaše plazma chylózní (obsahovat vysoké množství tukových buněk). Tuto plazmu není možné zpracovat na životně důležitá léčiva, je nutné ji likvidovat a odběr nelze považovat za úspěšný. V případě nedodržení doporučené stravy se proto raději přeobjednejte na jiný termín. V případě, že odebraná plazma je v průběhu 12 odběrů 3x chylózní, má lékař možnost dárce vyloučit.

V PRŮBĚHU DAROVÁNÍ

 • Nežvýkejte žvýkačku.
 • Pokud se necítíte dobře, informujte okamžitě našeho lékaře nebo zdravotní sestru.

PO DAROVÁNÍ

 • Po odběru si u nás můžete odpočinout u šálku kávy nebo bezplatným surfováním po internetu. Řídit automobil doporučujeme nejdříve za půl hodiny po odběru.

Kvalitu odebrané plazmy i průběh odběru může ovlivnit každý dárce svým zdravým životním stylem.

Často kladené dotazy

Zajímá Vás vše o krevní plazmě a nenašli jste odpověď? Níže najdete nejčastěji kladené dotazy. Pokud i tak nenajdete odpověď na Vaši otázku, neváhejte nás kontaktovat emailem na info@amberplasma.com nebo využijte náš kontaktní formulář.

Jak často mohu darovat plazmu?
Darování plazmy nezatěžuje organismus dárce, a proto je možné plazmu darovat pravidelně jednou za 14 dní.
Co mi přinese darování krevní plazmy?
Dárcovství plazmy vám přinese hned několik výhod. Získáváte pravidelnou bezplatnou kontrolu svého zdravotního stavu a také možnost pomoci zachránit lidský život. Navíc obdržíte i finanční náhradu ve výši až 700 Kč (* podmínky akce 700 Kč za každý odběr + prací prášek na rok zdarma naleznete zde) každý odběr.*
Mohu se při darování plazmy nakazit?
V celém průběhu odběru i dalšího nakládání s plazmou jsou používány sterilní sety na jedno použití. Krev i plazma protékají pouze tímto uzavřeným sterilním systémem na jedno použití a nedostanou se do kontaktu s okolím. Není tedy možné přijít do kontaktu s cizí krví či jakýmkoliv jiným biologickým materiálem. Nakažení dárce je tak zcela vyloučeno.
Jakými testy musí projít darovaná plazma a dárce?
Základní vyšetření určují, zda je dárce schopen darovat svou plazmu. Patří mezi ně například měření krevního tlaku, tepu, tělesné teploty a krevního obrazu. Tyto testy předcházejí každému jednotlivému darování. U každé odebrané plazmy se provádějí vyšetření na infekce přenášené krví (hepatitidy, HIV, syphilis, parvoviry), které jsou nutné k ověření zdravotní nezávadnosti darované plazmy (žloutenka, HIV, atd.).
Jakým způsobem je ověřována zdravotní nezávadnost plazmy?
Z každé odebrané krevní plazmy se odebírají dva vzorky na vyšetření protilátek proti žloutence, viru HIV a syfilis. Zdravotní nezávadnost plazmy je testována pomocí speciálních testů NAT/PCR, které umožňují identifikaci jednotlivých virů či jejich částí. Citlivost tohoto testu umožňuje odhalit případnou nákazu dřív, než se v krvi dárce objeví protilátky, respektive samotné onemocnění.
Je darování plazmy bezpečné?
 • Darování krevní plazmy je bezpečné pro dárce i příjemce.
 • Veškeré vyšetřovací postupy u dárců i u odebrané plazmy jsou přesně stanovené státními institucemi a odpovídají nařízením a směrnicím platným ve všech zemích EU.
 • Dárcovská centra a všechny pracovní a vyšetřovací postupy jsou pravidelně kontrolovány audity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a také farmaceutickou společností, která plazmu z našeho centra odebírá a zpracovává na životně důležité léčebné přípravky.
 • V případě nedodržení stanovených vyšetření a postupů by okamžitě došlo k uzavření příslušného centra.
 • Dárce před každým odběrem vyplňuje podrobný dotazník o svém zdravotním stavu a kontaktu s potenciálně infekčními osobami, jehož pravdivost stvrzuje svým podpisem.
 • Dárce předkládá vyplněný dotazník ke kontrole lékaři či pověřenému zdravotnickému pracovníkovi, absolvuje krátký pohovor a prohlídku. Po zhodnocení všech údajů je dárci umožněn odběr, na jehož začátku se odebere vzorek pro kontrolu krevního obrazu. Více než 15 % zájemců je z různých zdravotních důvodů z dárcovství vyloučeno.
 • Laboratorní vyšetření krve dárce a odebrané plazmy se provádí u každého jednotlivého odběru.
 • Kromě standardního serologického vyšetření je každá plazma odebraná v dárcovských centrech Amber vyšetřena i metodou PCR. Tato metoda, kterou většina transfuzních stanic v Česku neprovádí, představuje v současnosti nejpřesnější vyšetření schopné odhalit virovou infekci v krvi a krevní plazmě, a to na podkladě analýzy DNA. Plazma odebraná v našem centru je tímto způsobem vyšetřena v laboratořích společnosti Shire/Takeda ve Vídni.
 • V případě pozitivního nálezu na kteroukoliv sledovanou infekci (žloutenka, syfilis, virus HIV) a ověření nálezu konfirmačním testem v Národní referenční laboratoři je dárce okamžitě kontaktován a poučen o dalším postupu. Následuje trvalé vyloučení z dárcovství a o nálezu je informován Národní registr vyřazených dárců a příslušná hygienická stanice.
 • Plazma odebraná pozitivně testovanému dárci je podle přísných pravidel zlikvidována a likvidace zaznamenána do dokumentace.
 • Použití jednorázového zdravotnického materiálu zcela vylučuje nákazu dárce v průběhu odběru.
 • Odběr plazmy v našem centru je prováděn pomocí nejmodernějších krevních separátorů americké společnosti Fresenius, které zaručují absolutní bezpečnost pro dárce.
 • Zdravotní stav pravidelného dárce je neustále kontrolován.
 • Posledním krokem, který zajišťuje nejvyšší možnou míru bezpečnosti preparátů z plazmy, je tzv. inaktivace virů. Ta probíhá během zpracování plazmy a dokáže neutralizovat viry, které by se v plazmě mohly čistě teoreticky vyskytnout. Inaktivace virů je založena na velmi komplexních chemických a tepelných metodách.

Darujte pomoc. Získejte odměnu i pro sebe.

Pravidelné dárce za jejich záslužnou činnost pravidelně odměňujeme. Podívejte se na možnosti benefitů a náhrad, které za svou pomoc získáte.

Finanční náhrady za darování
Darujte bezpříspěvkově
Věrnostní program pro opakované dárce
Dárce získá dárce

Finanční náhrady za darování

Za každý úspěšný odběr vám bude vyplacena náhrada ve výši 700 Kč (* podmínky akce 700 Kč za každý odběr + prací prášek na rok zdarma naleznete zde) a k prvnímu odběru navíc 200 Kč jako náhrada za registraci.*

Darujte bezpříspěvkově

V našem centru je také možné darovat krevní plazmu bezpříspěvkově, tzn. nepožádáte o finanční náhradu.

Dále si můžete za každý úspěšný odběr odečíst 3.000 Kč ze základu daně a budete zařazeni do programu oceňování Českého červeného kříže.

Věrnostní program pro opakované dárce

Kromě finančních náhrad vás při pravidelných odběrech čekají věrnostní benefity.

 • 5. odběr Bavlněné stylové triko Amber Plasma
 • 10. odběr Sportovní designová láhev Amber Plasma
 • 15. odběr Kšiltovka Amber Plasma
 • 20. odběr Sportovní taška Amber Plasma
 • 25. odběr Mikina se zipem a kapucí Amber Plasma

Dárce získá dárce

Za doporučení nového dárce získá registrovaný dárce bonus 500 Kč. Stačí, aby nový dárce nahlásil při své registraci jméno a datum narození toho, kdo ho do Amber Plasma doporučil. Bonus za doporučení bude původnímu dárci vyplacen po absolvování alepsoň 3 úspěšných odběrů doporučeného dárce.

Zaujalo vás to?Spojte se s námi.

Pokud vás zajímá cokoliv o krevní plazmě, jejím darování nebo se chcete rovnou objednat, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře, telefonicky nebo emailem na konkrétních centrech zde.Tyto webové stránky využívají k zajištění funkčnosti stránek a k analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.